Hotline Miền Bắc: 097.682.3388 - Hotline Miền Nam: 0817.525.666Thông tin đang được cập nhật

Chất Liệu :Gổ Xoan Tự Nhiên

Kích Thước (D/R/C) :600mm/300mm.800mm

Chất Liệu : Sắt  Và Da

Kích Thước (D/R/C) :1800mm/75mm/1000mm

Chất Liệu Gỗ :Gỗ Xoan Tự Nhiên

Chất Liệu Da : Nhận Tạo

Kích Thước (D/R/C) :1800mm/800mm/1000mm

Chất Liệu Gỗ :Gỗ Xoan Tự Nhiên

Chất Liệu Da : Nhận Tạo

Kích Thước (D/R/C) :1800mm/750mm/1000mm

Chất Liệu Gỗ :Gỗ Xoan Tự Nhiên

Chất Liệu Da : Nhận Tạo

Công Dụng : Matxa và Gội Đầu

Kích Thước (D/R/C) :1800mm/800mm/1000mm

Chất Liệu : Sắt Vs Da

Chức Năng Riêng:Xoay 360 độ.Nâng hạ tùy chỉnh

Chất Liệu :Gổ Tự Nhiên

Kích Thước (D/R/C):250mm/300mm/800mm